IEC është e pranishme në Kosovë që nga viti 1999.

I.E.C si veprimtari thelbësore të saj, ka lobimin apo ndërmjetësimin në mes të kompanive vendore, atyre ndërkombetare dhe palëve vendore të interesit.

Zyra jonë qendrore është e vendosur në Prishtinë. Ne operojmë në një model biznesi të integruar duke përfshirë gamën e plotë të shërbimeve të sistemit të menaxhimit dhe investimeve, ndërtimit, inxhinierisë dhe administrimit të aseteve që ofrojnë zgjidhje nga disa organizatat më prestigjioze publike dhe private në botë. Në projektimin dhe mbikëqyrjen e ndërtimit të llojeve të ndryshme të ndërtesave, projekteve të rrugëve dhe autostradave, projekteve të Infrastrukturës dhe mbështetjes institucionale.

Pse klientët na zgjedhin ne?

Misioni

Bashkë udhëtimi me klientët tanë drejt përsosmërisë, krijimit dhe ngritjes së vlerave dhe sigurimin e plotesimit të kënaqshëm në kërkesat të klientëve tanë përmes shërbimeve tona.

Vizioni

Të kemi një gjurmë globale drejt një rritje dhe zhvillimi të qëndrueshëm si për klientët tanë ashtu edhe për ne.

Kualitet

Integritet

Mbështetje

100% Konfidencialitet